1. SEJA

2017-01-05 18:07

Objavljamo vabilo in gradivo za 1. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek, 12. januarja 2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabilo - 1. seja DVK 12.1.2017slovenski

Sklep o namestnikih članov DVKslovenski