10. SEJA

2017-09-22 10:04

Objavljamo vabilo za 10. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za danes, 22. 9. 2017, ob 12. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski