11. SEJA

2017-09-27 18:59

Objavljamo vabilo za 11. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek (jutri) 28.9.2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski