13. SEJA

2017-10-12 16:32

Objavljamo vabilo za 13. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek, 17. 10. 2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.
 

Vabiloslovenski