14. SEJA

2017-10-23 17:48

Objavljamo vabilo za 14. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za sredo 25. oktobra 2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski