17. SEJA

2017-11-02 14:47

Objavljamo vabilo za 17. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za ponedeljek, 6. novembra 2017, ob 12. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.
 

Vabiloslovenski