19. SEJA

2017-11-15 15:21

Objavljamo vabilo za 19. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za petek, 17. novembra 2017, ob 12. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski