27. SEJA

2018-01-22 11:27

Objavljamo vabilo za 27. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek 25. januarja 2018 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

Vabiloslovenski