64. SEJA

2019-02-19 16:12

Objavljamo vabilo za 64. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za četrtek, 24. 1. 2019 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

Vabiloslovenski