65. SEJA

2019-02-19 16:13

Objavljamo vabilo za 65. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek 12.2.2019 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana ...
 

Vabiloslovenski