66. SEJA

2019-02-19 16:18

Objavljamo vabilo za 66. sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek, 19. 2.2019 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

Vabilo - 66. sejaslovenskiRokovnikslovenskiNavodilo OVK in VK VEslovenskiSklep o določitvi akontacijslovenskiSklep o določitvi UPGslovenskiSklep o določitvi oblike in vsebine glasovniceslovenski