67. SEJA

2019-02-27 13:07

Objavljamo vabilo in gradivo za 67. sejo DVK, ki je sklicana za četrtek, 28. februarja 2019 ob 13. uri.

Manjkajoče gradivo oz. zapisnik 66. seje DVK vam bomo posredovali v četrtek, 28. 2. 2019 pred sejo, po elektronski pošti.

V skladu z odločitvijo (e-dopisom) predsednika DVK g. Frantarja, ki smo vam jo posredovali v vednost, bo sejo DVK vodil namestnik predsednika DVK, g. Peter Golob.

Vabilo - 67. sejaslovenskiNavodila OVK VKVEslovenskiPredlogslovenski