8. SEJA

2017-09-09 22:47

Objavljamo vabilo za 8.sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za sredo, 13. septembra 2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski