9. SEJA

2017-09-15 13:07

Objavljamo vabilo za 9.sejo Državne volilne komisije, ki je sklicana za torek 19. septembra 2017 ob 13. uri. Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.

Vabiloslovenski