Čas glasovanja

Glasovanje se praviloma začne ob 7. uri in traja do 19. ure. Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komisijo določi, da traja glasovanje najmanj 12 ur tudi v drugem času, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati (npr. zaradi različnega delovnega časa). Vendar se glasovanje ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 23. uri. O tem, da se bo glasovanje na volišču končalo po 19. uri (ali začelo pred 7.00 uro zjutraj), mora okrajna volilna komisija obvestiti predstavnike kandidatov oziroma zaupnike takoj, ko je bila sprejeta takšna odločitev.