Osebno glasovanje

Na volišče, na katerem se glasuje, vstopajo volivci drug za drugim. Na volišču praviloma ne sme biti hkrati več volivcev, kot je glasovalnih mest (kabin, pregrajenih prostorov, boksov itd.).

GLASUJE SE SAMO OSEBNO
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu, torej tudi ni dovoljeno glasovanje za družinske člane. Hkrati bi bilo tako dejanje tudi zloraba volilne pravice, ki je po določbah 152. člena Kazenskega zakonika kaznivo dejanje.

Kako glasujem?slovenski