Pred začetkom glasovanja

Na dan glasovanja vodi volilni odbor glasovanje in po končanem glasovanju ugotavlja izid glasovanja na volišču.
Na dan glasovanja se zbere volilni odbor pol ure pred začetkom glasovanja v prostoru, ki je določen za glasovanje, in se prepriča, ali je na volišču vse v redu. Zlasti mora ponovno pregledati, ali je glasovalna skrinjica prazna in v redu. Nato skrinjico zapre s posebnimi varnostnimi nalepkami ali s posebnim selotejpom. Potem sestavi zapisnik, v katerem navede, v kakšnem stanju je našel prostor volišča in volilno gradivo.
Volilni odbor ponovno prešteje glasovnice in jih primerja s številom glasovnic, ki jih je prejel od okrajne volilne komisije.

Opomba: Po določbi 66. člena ZVDZ lahko volilni odbor prevzame volilno gradivo najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja, če ga ni prevzel že prej. Predsednik volilnega odbora nato razglasi, da se glasovanje začne. Če je slabo vreme, volilni odbor na vhode nalepi opozorilo »POZOR – MOKRA TLA« ipd.