Predčasno glasovanje

VOLIVCI, KI GLASUJEJO PO POŠTI, NA PREDČASNEM GLASOVANJU, NA DOMU OZIROMA NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM TER DKP
Če hoče glasovati oseba, pri kateri je v rubriki »opombe« označba, da je glasovala predčasno, da glasuje po pošti, na domu (če je okrajna volilna komisija imenovala tako imenovani »leteči volilni odbor« za območje okraja) oziroma na volišču, ki je dostopno invalidom (in ni njegovo matično volišče, za območje katerega je vpisan v volilni imenik), ali na volišču, ki je namenjeno volivcem za glasovanja zunaj okraja (t.i.OMNIA), ter na diplomatsko – konzularnem predstavništvu, se njeno osebno ime, prebivališče in izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli (preprečevanje večkratnega glasovanja – tretji odstavek 72. člena ZVDZ).