Ugotovitev istovetnosti volivca

UGOTOVITEV ISTOVETNOSTI VOLIVCA IN PODPIS V VOLILNI IMENIK
Glasuje se na podlagi vpisa v volilni imenik.
Ko stopi volivec v prostor, kjer se glasuje, gre k mizi volilnega odbora. Predsednik volilnega odbora ugotovi istovetnost osebe, ki hoče glasovati. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itd - pri čemer ni nujno, da je osebni dokument na dan glasovanja še veljaven) ali na drug način. Drug način ugotavljanja istovetnosti je zlasti v tem, da bodisi predsednik bodisi kakšen član volilnega odbora osebno pozna volivca. V takem primeru ugotavljanja istovetnosti se v rubriko »opombe« volilnega imenika vpiše npr.: »osebno znan«.
Nato predsednik ali član volilnega odbora ugotovi, ali je volivec vpisan v volilnem imeniku. Če je vpisan, obkroži predsednik ali član njegovo zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval (71. člen ZVDZ).
Volivec se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilnega odbora nato preveri, ali se je volivec podpisal na pravo mesto, in šele potem se volivcu vroči glasovnica.
Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more podpisati zaradi telesne hibe ali drugega razloga ali če se noče podpisati, volilni odbor to posebej označi v volilnem imeniku, in sicer v prostoru, ki je namenjen podpisu volivca (naredi oznako NMP).