Katera glasovnica je pravilna?

Izberi pravilno označene glasovnice.


Dosežen rezultat

4 od 12 pravilnih odgovorov

Vaši pravilni odgovori so bili označeni z zeleno, nepravilni pa z rdečo barvo.