Veljavnost glasovnice

Splošno načelo pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah je, da ima prednost oznaka, ki je narejena tako, kot je določeno z navodilom na glasovnici ( glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka, ki je pred imenom in priimkom kandidata).

Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je to narejeno tako, da je volja volivca jasno razvidna (drugi odstavek 76. člena ZVDZ).
Glasovnica je veljavna npr. tudi :
-če je volivec eno številko obkrožil, drugo pa drugače označil  in sicer se to  upošteva kot glas za kandidata, ki je vpisan pod zaporedno številko , ki je obkrožena,
-če je volivec označil (ne pa obkrožil) zaporedno številko ali ime in priimek enega kandidata, se to šteje kot glas za kandidata, ki je označen

Neveljavna je glasovnica:

  • ki je oddana prazna,
  • na kateri je volivec obkrožil ali drugače na enak način označil več kandidatov
  • na kateri je volivec na različen način označil več kandidatov, vendar nobenega obkrožil
  • v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izražena.