Ugotovitev udeležbe

Udeležba se ugotovi na naslednji način:
a) volilni odbor vpiše število volivcev, vpisanih v volilni imenik
b) nato vpiše število volivcev, ki so glasovali s potrdili upravne enote, ter sešteje število volivcev; to število predstavlja število volilnih upravičencev za območje volišča ;
c) volilni odbor nato vpiše:

  • število volivcev, ki so glasovali po splošnem volinem imeniku,
  • število volivcev, ki so glasovali s potrdili upravne enote.
  • na  volišču, ki je dostopno invalidom, vpiše še število volivcev, ki so glasovali po posebnem seznamu volivcev-invalidov, ki so se prijavili za glasovanje na tem volišču ( če takih volivcev ni, se vpiše nič  »0«)

Seštevek teh treh  podatkov je število volivcev, ki so glasovali (udeležba).
Pri številu volivcev, ki so glasovali na volišču, upošteva volilni odbor osebe, ki so dejansko glasovale, in ne prišteva tistih oseb, ki so glasovale npr. po pošti ali pa predčasno, na volišču, ki je dostopno invalidom, na DKP ipd.