Izobraževanje volilnih odborov

Okrajna volilna komisija je dolžna zagotoviti izobraževanje članov volilnih odborov, in sicer najmanj za predsednika in namestnika predsednika, ki sta se dolžna izobraževanja tudi udeležiti.
Usposabljanja (inštrukcij) ravnanja s posebno glasovalno napravo se morajo udeležiti vsi člani volilnega odbora, ki vodijo glasovanje na volišču na katerem bo glasovalna naprava.
Članice in člani volilnih odborov se morajo posebej poučiti o možnosti in načinu uporabe pripomočka za glasovanje slepih in slabovidnih oseb (šablona za slepe).