Volilna pravica
Volilna pravica je najpomembnejši element volilnega sistema. Gre za eno temeljnih političnih pravic državljana. Ločimo AKTIVNO in PASIVNO volilno pravico. …več

Splošno glasovanje
Volivci, ki so vpisani v volilni imenik, praviloma glasujejo na volišču v kraju stalnega prebivališča. Državna volilna komisija pošlje volivcem obvestilo s katerim jih obvesti o dnevu glasovanja in o številki in sedežu volišča ter zaporedni številki, pod katero so vpisani v volilni imenik. Obvestilo je informativne narave in ni nujno, da ga volivec prinese s seboj na volišče. Če volivec ni prejel obvestila, potem naj se odpravi na volišče, na katerem glasujejo njegovi družinski člani, oziroma na volišče, ki je najbližje njegovemu prebivališču. Ob tem opozarjamo, da se navedena obvestila pošiljajo na naslov stalnega prebivališča in ne na naslov začasnega prebivališča. Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca. …več

Predčasno glasovanje
Volivke in volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, vendar ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. …več

Glasovanje iz tujine
Pravico glasovanja imajo tudi volivke in volivci v tujini, ločimo jih na dve kategoriji. …več

Glasovanje po pošti iz Slovenije
Obvestilo za glasovanje po pošti je potrebno poslati na okrajno volilno komisijo ali volilno komisijo volilne enote deset dni pred dnem glasovanja. …več

Glasovanje na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča – »OMNIA«
Okrajne volilne komisije določijo volišče OMNIA, na katerem glasujejo volivci, ki so iz drugega kraja (na primer volivec iz Maribora želi glasovati v Ljubljani itd.). Volivec, ki se bo na dan glasovanja nahajal izven kraja stalnega prebivališča in želi glasovati na volišču izven svojega okraja stalnega prebivanja mora svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. …več

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja. …več

Volišča, volilne enote in okraji
Volilne enote so območja, na katera se pred volitvami razdeli celotno ozemlje, na katerem se izvedejo volitve. Volilne enote se oblikujejo po pravilu, da se v vsaki zagotovi približno enako število mandatov na določeno število prebivalcev, kar zahteva načelo enake volilne pravice. …več

Glasovanje invalidov in volivcev s telesno hibo
Okrajne volilne komisije na podlagi 79. a člena določijo volišča, ki so dostopna invalidom. Volivcem, ki želijo glasovati na omenjenem volišču in so vpisani v volilni imenik za območje tega volišča (t. i. »domače volišče«), ni treba o tem obveščati okrajne volilne komisije. …več