Znakovni jezik

Predčasno glasovanje

Volivke in volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, vendar ne prej kot pet dni pred dnevom glasovanja in ne pozneje kot dva dni pred dnevom glasovanja.

Volivke in volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik (na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče).

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.