Znakovni jezik

Splošno glasovanje

Volivci, ki so vpisani v volilni imenik, praviloma glasujejo na volišču v kraju stalnega prebivališča. Državna volilna komisija pošlje volivcem obvestilo s katerim jih obvesti  o dnevu glasovanja in o številki in sedežu volišča ter zaporedni številki, pod katero so vpisani v volilni imenik. Obvestilo je informativne narave in ni nujno, da ga volivec prinese s seboj na volišče. Če volivec ni prejel obvestila, potem naj se odpravi na volišče, na katerem glasujejo njegovi družinski člani, oziroma na volišče, ki je najbližje njegovemu prebivališču.

Ob tem opozarjamo, da se navedena obvestila pošiljajo na naslov stalnega prebivališča in ne na naslov začasnega prebivališča.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.