100. seja Državne volilne komisije

Spoštovani,

v prilogi najdete vabilo in gradivo za 100. sejo Državne volilne
komisije. Seja bo opravljena na dopisni način 13. novembra 2012 med 9. in
11. uro.

Rokovnik, drugi krog - predlogslovenskiSklep o razpisu ponovnega glasovanjaslovenskiVabilo za 100. sejoslovenski