103. seja Državne volilne komisije

 
Spoštovani,
 
v prilogi najdete vabilo za 103. sejo Državne volilne komisije, ki je
sklicana za torek, 27. 11. 2012 ob 13. uri.
Seja bo v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV,
Ljubljana.

Vabilo za 103. sejoslovenski