41. SEJA

Na podlagi 14. člena Poslovnika državne volilne komisije (št. 040-6/2013-1, z dne 14.2.2013) sklicujemo 41. sejo Državne volilne komisije, ki bo
v torek, 18. novembra 2014 ob 13.00 uri v sejni sobi Državne volilne komisije Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV.

Vabilo za 41. sejo Državne volilne komisijeslovenskiZapisnik 40. seje Državne volilne komisijeslovenskiSklep o imenovanju delovne skupine za pripravo predlogov sklepov o imenovanju volilnih komisij slovenskiGradivo k 2. točki sejeslovenski