Delni neuradni izid volitev članov Državnega sveta

Spoštovani,

 
sporočamo, vam  delni neuradni izid volitev članov Državnega sveta
Republike Slovenije – predstavnikov lokalnih interesov. Ostali volilni
zbori bodo potekali ob 16h, 17h in 18h, zato vam bomo izide volitev
possredovali predvisoma ob 19.00 uri.


IZVOLJENI: VOLILNA ENOTA:
BOJAN KEKEC NOVO MESTO      Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert
 
SAMER KHALIL  ČRNOMELJ        Črnomelj, Metlika, Semič
JOŽE SLIVŠEK  KRŠKO     Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki