DOLOČITEV DODATNEGA ROKA ZA GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE (

Spoštovani,

obveščamo vas da je Državna volilna komisija (DVK) na 99. seji, 8. novembra
2012  sprejela  sprejela sklep s katerim je določila dodaten rok za izvedbo
glasovanja  volilcev,  ki  bodo  ob  morebitnem ponovnem glasovanju (drugem
krogu glasovanja)na volitvah predsednika republike začasno v tujini.
 
Volivci,  ki  bodo  na  dan glasovanja ob morebitnem ponovnem glasovanju na
volitvah  predsednika republike, v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko
glasujejo  po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije,  če to sporočijo Državni volilni komisiji najkasneje 15 dni pred
dnem glasovanja torej najkasneje do 16. novembra 2012 do 24.00 ure.
 
Obrazec   obvestila   (Obr02-PR)   je  objavljen  na  spletnem  mestu  DVK:
 
 
Lep pozdrav,
 
Dušan Vučko
direktor službe