GLASOVANJE PO POŠTI V SLOVENIJI - OBVSTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 2 / 2019- 37 )

Obveščamo vas, da so okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot ugotovile izid glasovanja po pošti v Sloveniji, in da je na spletni strani https://volitve.gov.si/ep2019/#/rezultati objavljen (osvežen) dopolnjen delni izid volitev v Evropski parlament.