II. SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR - volitve predsednika republike

Državna volilna komisija je do 14. 9. 2017, do 8. ure, na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volitvah predsednika republike - ZVPR (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/07–odločba US), v zvezi z 58. in 59. členom Zakona o volitvah v državni zbor – ZVDZ (Uradni list RS, št. 109/06–ZVDZ–UPB1 in 54/07–odločba US in 23/17) potrdila naslednji kandidaturi za volitve predsednika republike:

  1. Predlagatelj kandidature: Nova Slovenija – krščanski demokrati
    Kandidatka: Ljudmila Novak
     
  2. Predlagatelj kandidature: Lista Marjana Šarca
    Kandidat: Marjan Šarec

 

Datum: 14. 9. 2017                                       

Dušan Vučko
Direktor službe DVK