IZDI GLASOVANJA NA DIPLOMATSKO–KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTVIH RS V TUJINI, KI SO SAMI UGTOTAVLJALI IZID GLASOVANJA NA PVDZ 2018

Objavljamo Excel tabelo iz katere so razvidni izidi glasovanja na PVDZ 2018, na diplomatsko - konzularnih predstavništvih RS v tujini (v nadaljevanju: DKP), in sicer na tistih DKP, ki so sami ugotavljali izid glasovanja.

Navedeni izidi glasovanja so vključeni v skupni delni izid glasovanja na PVDZ 2018, ki si ga lahko podrobneje ogledate na spletni strani volitve.gov.si/dz2018.

Obenem vas obveščamo, da bodo danes 11.6.2018 po 12.uri (predvidoma popoldan) okrajne volilne komisije ugotavljale izid glasovanja po pošti v tujini. Izid glasovanja po pošti v tujini in na DKP bo ugotavljala tudi DVK, in sicer na tistih DKP, ki sami niso ugotavljali izid glasovanja. Te izide glasovanja bomo objavili v torek, 12. 6. 2018 predvidoma do 13. ure.
 

Izid volitev po DKPslovenski