IZID GLAOSVANJA PO POŠTI V SLOVENIJI - OBVESTILO; št. ( 020 - 2 / 2018- 79 )

Spoštovani,

Obveščamo vas, da so okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot ugotovile naslednji izid glasovanja po pošti v Sloveniji na ponovnem glasovanju na referendumu o ZIUGDT:

Skupaj glasovalo po pošti v SLO:    416
Število oddanih glasovnic:    408
Število veljavnih glasovnic:    397
Število neveljavnih glasovnic:  11

Glasovalo ZA:    302
Glasovalo PPROTI:       95


Glasovanje po pošti so vključeni v delni izda glasovanja, ki si ga je mogoče pogledati na spletni povezavi: http://volitve.gov.si/referendum/

Lep pozdrav,

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK