IZID GLASOVANJA NA DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE IN PO POŠTI IZ TUJINE - OBVESTILO ZA JAVNOST

 
Spoštovani,
 
včeraj so okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija ugotavljale
izid glasovanja iz tujine. Državna volilna komisije je ugotovila izid
glasovanja na tistih diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije, ki sami niso ugotavljali izida glasovanja, ker volilni odbor ni
razpolagal z najmanj 10  gradivi ter izid glasovanja po pošti iz tujine po
glasovnicah, ki so prispele na DVK. Okrajne volilne komisije pa so
ugotavljale izid glasovanja po pošti iz tujine. V tabeli so razvidni tudi
rezultati glasovanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih, ki so sami
ugotovili izid glasovanja.
 
Državna volilna komisija bo na današnji seji ugotovila končni izid
glasovanja v prvem krogu glasovanja na volitvah predsednika republike 11.
11. 2012. Končni rezultat (še neuraden) je že objavljen tudi na spletni
strani DVK.
 
Lep pozdrav,
 
Dušan Vučko,
direktor Službe DVK