IZID GLASOVANJA NA PREDČASNIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR PO POŠTI V SLOVENIJI – OBVESTILO ; št. ( 020 - 2 / 2018- 139 )

Obveščamo vas, da so okrajne volilne komisije in volilne komisije volilnih enot ugotovile naslednji izid glasovanja po pošti v Sloveniji:

Izid glasovanja po pošti v Slovenijislovenski

Izid glasovanja po pošti v Sloveniji je vključen v delni izid predčasnih volitev, ki je objavljen na spletni strani: volitve.gov.si/dz2018.