IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DS - OBVESTILO ZA JAVNOST; št. ( 020 - 2 / 2020- 9 )

Obveščamo vas, da je na volilnem zboru, ki je bil 18. 6. 2020 za člana Državnega sveta RS - predstavnika lokalnih interesov izvoljen:
Željko Vogrin, roj. 19. 12. 1959, Padežnikova ulica 16, Maribor

Končni izid Nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov bo Državna volilna komisija obravnavala na 87. seji 23. 6. 2020.
Vabilo in gradivo za 87. sejo je objavljeno na spletnem mestu www.dvk-rs.si.