IZID VOLITEV ČLANA DS - PREDSTAVNIKA ZA PODROČJE KULTURE IN ŠPORTA; št. ( 020 - 2 / 2018- 24 )

IZID VOLITEV ČLANA DS - PREDSTAVNIKA ZA PODROČJE KULTURE IN ŠPORTA


Obveščamo vas, da je danes 29.3.2018 ob 13. uri potekal volilni zbor za izvolitev člana DS - predstavnika za področje kultrue in športa.

  • V seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo je bilo vpisanih: 45 elektorjev
  • Volilnega zbora se je udeležilo 32 elektorjev
  • Na podlagi volilnega imenika je glasovalo: 32 elektorjev
  • Število oddanih glasovnic: 32
  • Število neveljavnih glasovnic: 0
  • Število veljavnih glasovnic: 32

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

  1. Stanislav Glažar 0 glasov
  2. Aleksander Hribar 3 glasove
  3. Alen Jelen 3 glasove
  4. Janoš Kern 26 glasov

Glede na določbe prvega odstavka 21. člena ZDSve je bili za člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa:

Janoš KERN, roj. 18. 12. 1955, stanuje Jurčkova cesta 21a, 1000 Ljubljana

Lep pozdrav

Dušan Vučko
Direktor Službe DVK