IZIDI GLASOVANJA NA VOLIŠČIH OMNIA IN PO POŠTI SLOVENIJA; št. ( 020 - 1 / 2017- 116 )

IZIDI GLASOVANJA PO POŠTI SLOVENIJA IN VOLIŠČIH OMNIA - OBVESTILO ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da so okrajne volilne komijsije, volilne komisije volilnih enot in državna volilna komsija včeraj ugotovile izid glaosvanja po pošti v Sloveniji. Izid glasovanja po pošti v Slovenji je naslednji:Delni izdi glasovanja je bil dopolnjen z izidi glasovanja po pošti in z izidi glasovanja na tistih voliščih OMNIA, ki zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja (manj kot 10 glaosvnic) niso ugotavljali izid glasovanja v nedeljo, 12. 11. 2017.

Nov delni izid glasovanja na volitvah predsednika republike - drugi krog  je objavljen na spletni strani https://www.volitve.gov.si/vp2017/#/prva

Dušan Vučko
Direktor službe DVK

Delni izidi glasovanja na voliščih OMNIA in po poštislovenski