KONČNA VOLILNA UDELEŽBA NA PG; št. ( 020 - 2 / 2019- 31 )

VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2019 – KONČNA VOLILNA UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU

Zadnji dan (23. 5. 2019) se je predčasnega glasovanja na volitvah v EP udeležilo 10.948 volivcev (oziroma 0,64 % vseh volivcev), v treh dneh pa skupaj 31.357 volivcev (oziroma 1,84 % vseh volivcev).
Na volitvah v EP leta 2014 je tretji dan predčasno glasovalo 6.657 volivcev oz. 0,40% vseh volivcev, v treh dneh pa skupaj 18.483 volivcev (oz. 1,09% vseh volivcev).

Na letošnjih volitvah v EP je predčasno glasovalo 12.874 oziroma 69,65 % več volivcev, kot na volitvah v EP leta 2014, kar je dober obet za končno volilno udeležbo na teh volitvah. 


Dušan Vučko
Direktor Službe DVK