KONČNI IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA

KONČNI IZID NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI ZA PODROČJE SOCILANEGA VARSTVA

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Državna volilna komisija na današnji 63. seji ugotovila končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva, ki so potekale v torek, 17. 12. 2018. Končni izid vam posredujemo v priponki.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZDSve je bil za člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva izvoljen:
Danijel KASTELIC, roj. 25. 9. 1965, stanujoč Veliki Kal 6, 1296 Šentvid pri Stični.

Končni izid je objavljen na spletnem mestu DVK in v Uradnem listu RS.

Dušan Vučko
Direktor službe DVK

Končni izid nadomestnih volitev člana državnega svetaslovenski