LOKALNE VOLITVE - GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE

V zadnjih dneh smo na Državno volilno komisijo prejeli kar nekaj obvestil volivk in volilcev, ki so izrazili željo, da bi želeli na lokalnih volitvah glasovati po pošti iz tujine.

V zvezi s tem vas NAPROŠAMO, da obvestite javnost, da na podlagi 80. člena Zakona o loklanih volitvah, DOLOČBE ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR, KI SE NA NANAŠAJO NA GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE IN NA GLASOVANJE NA DIPLOMATKIH PREDSTAVNIŠTVIH TER KUNZULATIH REPUBLIKE SLOVENIJE, NE VELJAJO. To torej pomeni, da na lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine, kot tudi ne na diplomatskih predstavništvih ter konzultatih RS v tujini.