NAVODILA ZA MEDIJE - SPREMLJANJE REFERENDUMA O ARHIVIH

V priloženem besedilu in datotekah objavljamo navodila za spremljanje aktualnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Navodilo medijemslovenskiUdeležba (udel.csv)slovenskiIzid glasovanja (rez.csv)slovenski