NEURADNI IZID VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA SVETA, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI, V OBČINI GORSUPLJE - OBVESTILO ZA JAVNOST

Na volitvah enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti V Občine Grosuplje, ki so bile v nedeljo 12. aprila 2015, je imelo pravico glasovati skupaj 106 volivk in volivcev, od tega 67 volivk
in volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik ter 39 volivk  in volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

Na volitvah je glasovalo skupaj 96 volivk in volivcev oziroma 90,56 % vseh volivk in volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Oddanih je bilo 96 veljavnih glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo.

Posamezni kandidat je prejel naslednje število glasov:

1. KANDIDAT: BRUNO BRAJDIČ 60 GLASOV
Predlagatelj: Ema Zupančič in skupina volivcev.

2.  KANDIDAT: ŽARKO TRPLAN 36 GLASOV
Predlagatelj: Nikolaj Ferjan in skupina volivcev.

Za člana občinskega sveta– predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje je bil izvoljen: BRUNO BRAJDIČ, ROJ. 18. 4. 1966, STANUJOČ V GROSUPLJEM, VELIKO MLAČEVO 1 A, ker je dobil največ glasov.

Državna volilna komisija bo na podlagi 91. člena Zakona o lokalnih volitvah obravnavala in sprejela poročilo o izidu volitev predvidoma V ČETRTEK 16. 4. 2015.