NOVA SPLETNA APLIKACIJA DVK – VABILO NA PREDSTAVITEV

Na  Državni  volilni  komisiji smo z zunanjim izvajalcem in v sodelovanju s
sodelavci iz Geodetske uprave RS ter okrajnimi volilnimi komisijami razvili
in izdelali novo spletno aplikacijo za podporo volivcem, po naših ocenah pa
bo  v  času  volitev in tudi v prihodnje v veliko pomoč volilnim organom in
medijem.

Nova spletna aplikacija omogoča:
  -  prikaz območij volilnih enot, okrajev in volišč s številom volivcev
  -  prikaz sedežev volilnih enot, okrajev in volišč
  -  prikaz volišč, ki so dostopna za invalide
  -  prikaz volišč, kjer je na voljo glasovalna naprava
  -  prikaz  t.i.  OMNIA  volišč  oz  volišč  za  glasovanje izven okraja
     stalnega prebivališča in
  -  prikaz dvo-jezičnih volišč (Italijanski, Madžarski)

Vabimo vas na predstavitev nove spletne aplikacije, ki bo v sredo 28. 11. 2012  ob 11.00 uri v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54 (IV. nadstropje)


V  želji,  da  se  predstavitve  nove spletne aplikacije udeležite Vas lepo
pozdravljamo,