OBVESTILO VOLIVCEM - PROŠNJA MEDIJEM

Na brezplačno (modro) številko Državne volilne komisije (080-28-18) v zadnjih dneh prejemamo od volivcev pogosto vprašanje ali lahko odidejo na volišče tudi brez obvestila, ki so ga prejeli za prvi krog glasovanja na volitvah predsednika republike 11. 11. 2012. Taka vprašanja se pogosto pojavljajo tudi na socialnih omrežjih.

V zvezi s tem Državna volilna komisija naproša medije,  da v svojih poročanjih in posredovanju inforamcij bralcem, poslušalcem in gledalcem posebej poudarijo sledeče:
-  vsi volivci so bili  o svojem volišču obvešečni z obvestilom, ki jim je bilo poslano pred prvim korgom glasovanja 11. 11. 2012 in na katerem je bilo posebej poudarjeno, da to obvestilo velja tudi za morebitni drugi krog,
 - da ne gre za vabilo temveč obvestilo,
 - da tudi če obvestila nimajo, ne glede na razlog (so ga založili, izgubili, pustili na volišču ali jim je bilo pomotoma odvzeto v prvem krogu), da lahko gredo na volitve, in sicer na volišče, kjer so glasovali v prvem krogu.

torej VOLIVCI LAHKO GLASUJEJO NA VOLIŠČIH NE GLEDE NA TO ALI IMAJO S SEBOJ
OBVESTILO. ZA GLASOVANJE POTREBUJEJO OSEBNI DOKUMENT S KATERIM LAHKO
DOKAŽEJO SVOJO ISTOVETNOST.

Te informacije je DVK objavila tudi v javni objavi (zloženki), ki so jo včeraj 28.11.2012 in danes  29.11.2012 prejela vsa gospodinjstva v RS  in kjer so tudi druge pomembe informacije za volivce.

Za vašo pomoč se vam iskreno zahvaljujemo.

Dušan Vučko
direktor Službe DVK