ODLOČITVE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE - OBVESTILO ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija (DVK) na 20. seji 3. 12. 2015, v zvezi z izvedbo referenduma o ZZZDR-D, obravnavala javni poziv koalicije »Za otroke gre!«, ki se je nanašal na obveščanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
in po razpravi sprejela naslednji sklep:
 
»Državna volilna komisija je razpravljala o vprašanju obveščanja volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča  v Republiki Sloveniji (izseljencev) in ugotovila:
 
1. da Državna volilna komisija ni pristojna za obveščanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v RS in 
2. da so bili volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v RS na primeren način obveščeni s strani Ministrstva za zunanje zadeve.«
 
DVK je na predlog člana DVK ponovno določala o tretjem sklepu, ki ga je DVK sprejela v zvezi s predlogi koalicije "Za otroke gre!" na 51. seji 19.11.2015 in v zvezi s tem podaljšala rok za ugotavljanje števila umrlih volivcev v času od sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja na dan glasovanja.  V zvezi s tem je DVK sprejela naslednji sklep:
 
»3. Ministrstvo za notranje zadeve sporoči DVK število volivcev, vpisanih na volilne imenike, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja na dan glasovanja in sicer na 47. dan od dneva glasovanja. »