GLASOVANJE PO POŠTI IN NA DKP V TUJINI - OBVESTILO ZA JAVNOST

 
V zvezi z glasovanjem v tujini na prihajajočem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih - ZZZDR-D, vas obveščamo, da je Državna volilna komisija v zakonitem roku, torej do petka 4. 12. 2015 do 24:00 ure prejela skupaj 2.043 veljavnih obvestil za glasovanje v tujini (po pošti ali na DKP).
 
V zvezi s tem vas obveščamo, da je Služba DVK do danes 7. 12. 2015 oddala na pošto skupaj 1.684 volilnih gradiv za glasovanje po pošti v tujini in sicer:
 
· 530 volilnih gradiv volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t.i. »izseljenci«) in
· 1.127 volilnih gradiv volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t.i. »zdomci).
· 27 volivcev je volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini prevzelo osebno,
 
Za 5 volivcev Služba DVK še čaka na odgovore, ker nam niso posredovali vseh potrebnih podatkov. Pri tem poudarjamo, da smo z namenom, da bi volivci v tujini prejeli volilno gradivo čim prej oziroma pravočasno smo volilno gradivo pošiljali sproti vsak dan, vendar pa na čas prenosa poštnih pošiljk v tujini DVK nima nobenega vpliva. 
 
Da bi želeli glasovati na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih (DKP), kjer je odprto volišče, nas je obvestilo 359 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (t.i. zdomci).
 
Koliko volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (t.i. izseljencev) bo glasovalo na DKP ni mogoče napovedati, ker ti volivci o tem niso bili dolžni obvestiti DVK. Ta podatek bo znan najkasneje v torek 29. 12. 2015, ker bo v ponedeljek 28. 12. 2015 DVK ugotavljala, poleg glasovanja po pošti v tujini, tudi izid glasovanja na tistih DKP, ki sami ne bodo ugotavljali izida glasovanja na referendumu. 
 
Obenem vas obveščamo, da bodo volivci v Sloveniji prejemali od okrajnih volilnih komisij obvestila o volišču, kamor so vpisani v volilni imenik, predvidoma v času od torka 8. 12. 2015 do sobote 19. 12. 2015.