SPREMEMBA IN DOPOLNITEV ROKOVNIKA REFERENDUMSKIH OPRAVIL - OBVESTILO ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da je Državna volilna komisija na 55. seji 15. 12. 2015 sprejela spremembe in dopolnitve rokovnika referendumskih opravil za izvedbo referenduma o ZZZZDR-D in sicer je določila naslednji rokovnik referendumskih opravil:
 

Rok

Opravilo

Nosilec

5. 2. 2016

MNZ na 47. dan po dnevu glasovanje pripravi podatke o številu volivcev, ki so bili vpisani na volilne imenike, pa so umrli od dneva sestave volilnih imenikov, do zaključka glasovanja na dan glasovanja.

MNZ,
DUNZMI

8. 2. 2016

MNZ podatke o umrlih volivcih (po volilnih  enotah, volilnih okrajih in voliščih) posreduje DVK.

MNZ,
DUNZMI

9. 2. 2016

DVK posreduje podatke o umrlih volivcih, vpisanih na splošne volilne imenike, OVK.

DVK

10. 2. 2016
11. 2. 2016

DVK pregleda posebne volilne imenike, OVK pregledajo splošne volilne imenike in preverijo kdo od umrlih volivcev je glasoval.

OVK in
DVK

12. 2. 2016

OVK posredujejo podatke o številu umrlih, ki so glasovali DVK.

15. 2. 2016

Priprava poročila o izidu glasovanja na referendumu o ZZZDR-D

DVK

16. 2. 2016

Sprejem poročila o izidu glasovanja na referendumu o ZZZDR-D na seji DVK

DVK